Politica de protectie a datelor cu caracter personal

ASOCIATIA CLUB SPORTIV BALLER

In conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (Regulamentul European nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. – denumit in continuare si „GDPR”), cu aplicabilitate din data de 25 mai 2018, Asociatia Club Sportiv Baller (“C.S. Baller”, “Operatorul” sau “Clubul”) are obligatia de a prelucra datele cu  caracter personal (astfel cum sunt acestea definite de legislatia in vigoare) in conditii de siguranta, pentru scopurile generale specificate in prezenta Nota de Informare, in contextul furnizarii de activitati sportive pentru amatori cât şi  de performanță în domeniul baschetului.

Operatorul este proprietar al platformei „www.csballer.ro”, astfel încât toate informațiile cuprinse în acest material au legătură și sunt valabile în raport cu activitatea pe platforma „ www.csballer.ro, denumită în continuare www.csballer.ro, sau site-ul.

Regulamentul European nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

1. INFORMATII GENERALE

Prin prezenta Procedura dorim sa va explicam modul in care are loc prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal de catre C.S Baller   si prin care ne asiguram ca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sunt prelucrate in mod responsabil si in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal aplicabila.

Datele cu Caracter Personal (reprezentand orice fel de informatii care pot duce la identificarea unei persoane fizice) astfel cum sunt detaliate prin prezenta, fiind definite in considerarea dispozitiilor legale aplicabile.

Pentru indeplinirea scopurilor acestei Proceduri, va aducem la cunostinta faptul ca C.S. Baller  este Operator de date cu caracter personal, astfel cum este acesta definit conform GDPR.

Intentia noastra este de a va pune la dispozitie informatii suficiente, prezentate intr-o maniera facila, pentru a ne asigura de intelegerea operatiunilor de prelucrare pe care C.S. Baller   le efectueaza, in contextul legal aplicabil.

Pentru orice detalii care ar putea fi necesare in vederea intelegerii acestei Proceduri ori a proceselor de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal ale dumneavoastra, va oferim posibilitatea sa ne comunicati orice nelamuriri sau solicitari pe care le-ati putea avea, utilizand datele de contact indicate la final.

2. IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

 • Denumire: ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV BALLER
 • Sediul social: Bucuresti, Str. Voronet nr. 14 bl. D8, sc. 1, ap. 14, sector 3
 • C.I.F.: 18098980
 • Reprezentant legal: CRISTINA ANICA
 • Telefon: +40769623780
 • Adresa de e-mail: office@csballer.ro

3. DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR (DPO)

Va rugam sa gasiti mai jos datele de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor (denumita si „DPO” care reprezinta prescurtarea denumirii “Data Protection Officer”, in limba engleza “Responsabil cu protectia datelor”, in limba romana.) in cadrul Asociatiei Club Sportiv Baller si pe care o veti putea contacta in legatura cu orice aspecte referitoare la protectia Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal:

 • ANICA CRISTINA
 • Telefon: +40769623780
 • Adresa de e-mail: office@csballer.ro

4. SCOPURILE IN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal este facuta in conditii de securitate optime si in scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatilor sportive  , participare la concursuri  sportive sau aferente activitatii de resurse umane / contabilitate, si in subsidiar, pentru reclama, maketing, publicitate, statistica, emitere carduri de fidelitate, materiale promotionale si newsletter-uri. De fiecare data cand solicitam colectarea, ulterior prelucarea si eventual transferul datelor cu caracter personal, utilizarea se va face doar in scopul mentionat, pentru alte scopuri urmand sa va dati acordul.

Sursele datelor pot fi multiple: obtinute direct de la sportiv si / sau reprezentantii sai legali, sau obtinute de la alte cluburi sportive sau organizatori de competetii sportive, federatii sau alte organizatii in domeniu etc.

Datele dumneavoastra. cu Caracter Personal indicate in sectiunea 5 de mai jos vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

 1. Inmatricularea sportivului in cadrul C.S. Baller si desfasurarea de activitati sportive si participare la diverse competitii sportive , transferuri realizate in baza legislatiei in vigoare si a procedurilor adoptate de Federatia Romana de Baschet, precum si alte activitati conexe sau rezultate din obiectul de activitate al Clubului, comunicarea cu dumneavoastra cu privire la activitatilor sportive desfasurate si a procedurilor conexe prestate, informarea dumneavoastra cu privire la actiivtatile sportive si competitionale si a procedurilor conexe, activarea si/sau ajustarea abonamentului dumneavoastra la activitatile sportive organizate, programari, identificarea dumneavoastra si a serviciilor accesate.
 2. Marketing: Informari periodice cu activitatile si competitiile sportive, sau referitoare la serviciile, promotiile Clubului etc. (Newsletter). Prelucrarea in acest scop va fi realizata numai daca exista acordul dumneavoastra exprimat in scris si numai atat timp cat va mentineti acest Va puteti retrage oricand acest acord facand click pe link-ul „Dezabonare” din subsolul oricarui e-mail pe care il veti primi de la noi sau contactandu-ne la adresa de e- mail office@csballer.ro, unde veti transmite o cerere de retragere ce va fi inregistrata la nivelul Societatii, conform Procedurii Generale adoptate.
 3. Statistica sportiva: Prelucrarea in acest scop va fi realizata numai la solicitarea scrisa a institutiilor statutului cu atributii in domeniul statisticii sau a organizatiilor sportive. Datele dumneavoastra cu Caracter Personal raman in continuare securizate si in deplina confidentialitate, acestea nefiind dezvaluite catre terti, decat in conditiile prevazute in Procedura Generala adoptata la nivelul Clubului.
 4. Indeplinirea obligatiilor legale: Prelucrarea in vederea indeplinirii diverselor obligatii legale ale Clubului Sportiv Baller (cum ar fi: in domeniul sportiv, resurse umane, contabilitate, pastrarea arhivelor ori alte obligatii impuse de legile in vigoare).
 5. Imbunatatirea serviciilor, a activitatilor sportive si competitionale: Identificarea problemelor sau a unor posibilele chestiuni relevante referitoare la serviciile existente in scopul de a le imbunatati, implementarea de noi activitati, concursuri, proceduri interne sau a imbunatatirilor aduse celor existente, solutionarea sesizarilor formulate de
 6. Supraveghere video: C.S. Baller prelucreaza Date cu Caracter Personal prin mijloace de inregistrare video, prelucrarea avand ca scop imbunatatirea tacticilor de joc, a activitatilor sportive , transferuri sportive si promovare, activitati de marketing.
 7. Inregistrarea convorbirilor telefonice sau prin mesagerie/aplicatii : Serviciul de mesagerie al C.S. Baller este un serviciu suport aferent activitatilor sportive solicitate  pentru orar, calendar competitional, programari, solicitari /sesizari/furnizari de informatii etc..
 8. Evidenta financiara: Eliberarea documentelor financiar-contabile catre dumneavoastra (spre exemplu: bonuri sau facturi fiscale), incasarea platilor pentru serviciile de care beneficiati, recuperarea debitelor de la dumneavoastra (ceea ce poate presupune si implicarea unor terte parti pentru recuperarea creantelor), restituirea unor sume de bani catre dumneavoastra, transmiterea de notificari legate de situatia financiara/ statusul platilor, elaborarea diverselor rapoarte ori situatii legate de evidentele
 9. Solutionarea disputelor: Formularea diverselor cereri/pareri in situatia aparitiei unor dispute in legatura cu activitatile sportive desfasurate si/sau referitoare la relatia stabilita intre dumneavoastra / sportivul minor si C.S. Baller.
 10. Managementul activitatii de audit intern si extern: derularea activitatii de audit extern si intern pentru verificarea activitatilor operationale conform sistemului de management adoptat la nivelul Asociatieii.

C.S. Baller mentioneaza ca nu exista vreun proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) bazat pe datele dumneavoastra cu caracter personal.

C.S. Baller  isi asuma raspunderea si asigurarea securitatii numai pentru acele informatii, date cu caracter personal si categorii speciale de date cu caracter personal (date de sanatate; date genetice; daca este cazul, date biometrice) care sunt oferite si prelucrate de personalul Asociatiei ,sau colaboratori direct implicati in activitatea Asociatiei, personal specializat in domeniul activitatilor sportive desfasurate.

Derogari pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal care intra in categorii speciale de date cu caracter personal (conform art. 9 din GDPR)

In considerarea specificului activitatii / serviciilor medicale si a celorlalte activitati conexe prestate de catre C.S. Baller, vom prelucra Datele dumneavoastra cu Caracter Personal care intra in categoria datelor speciale (astfel cum sunt acestea definite conform art. 9 din GDPR) in baza urmatoarelor temeiuri juridice (temeiuri ce se vor aplica suplimentar fata de temeiurile detaliate de art. 6 din GDPR):

 1. Pentru inmatricularea sportivului in cadrul C.S. Baller, desfasurarea de activitati sportive, participarea la competitii sportive, transferul sportivului si alte activitati conexe.
 2. Pentru activitati de marketing si promovare , in conditiile prezentei Proceduri generale GDPR adoptata la nivelul Asociatiei , si in celelalte documente anexe , care constituie parte integranta din aceasta.

5. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL VIZATE. CONSECINTELE REFUZULUI FURNIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu Caracter Personal care va privesc (denumite in cuprinsul acestei Proceduri „Date cu Caracter Personal”) si care vor fi prelucrate de C.S. Baller  sunt (i) date obtinute de la sportiv si/sau reprezentantul legal, alte terte persoane imputernicite in contextul activitatilor sportive desfasurate , (ii) date obtinute de la alti organizatori de competitii sportive sau alte organizatii din domeniu  .

Informatiile cu caracter personal pe care le furnizati cu prilejul programarii telefonice, prin e-mail sau la bazele sportive (nume, prenume, telefon, e-mail, data nasterii, alte caracteristici sau date medicale, CNP) sunt inregistrate si prelucrate de C.S. Baller  numai in masura in care aceste informatii au fost oferite de dumneavoastra fara nicio constrangere si cu o prealabila informare.

C.S. Baller  nu isi asuma nicio raspundere pentru informatiile/datele/documentele inexacte, incorecte, pe care ni le furnizati. Dumneavoastra aveti obligatia de a ne transmite orice modificari care intervin la Datele cu Caracter Personal astfel incat acestea sa fie in permanenta exacte si actuale. In cazul in care C.S. Baller  are suspiciuni privind autenticitatea documentelor sau informatiilor puse la dispozitie, este indreptatit sa sesizeze autoritatile/institutiile publice cu competente de investigare, supraveghere si control.

Datele cu Caracter Personal includ urmatoarele categorii de date:

 1. Date de contact ale sportivului /reprezentantului/ilor sai legali, cum ar fi: numele si prenumele sportivului/ reprezentantului sau legal, adresa de domiciliu/ resedinta, date de identificare , numar de telefon (fix si/sau mobil) si/sau fax, adresa de e-mail, adresa de corespondenta;
 2. Date personale ale sportivului/reprezentantului/ilor sai legali, cum ar fi: data nasterii; sexul; varsta; informatii despre consumul de tutun, alcool, cafeina sau droguri; date cu caracter medical, informatii despre mediul si modul de viata; seria si numarul actului de identitate; codul numeric personal (CNP); alte informatii incluse in cartea de identitate; imagini video (obtinute pe baza inregistrarilor video efectuate in desfasurarea activitatilor si competitiilor sportive ); voce si mesaje text; semnatura;
 3. Date referitoare la plati, cum ar fi: detalii de facturare; numarul contului bancar; detaliile referitoare la cardul bancar (numarul cardului/ codul IBAN, data emiterii, data expirarii); sume achitate si/sau de achitat; statusul platilor;
 4. Date referitoare la relatia cu Asociatia C.S. Baller , cum ar fi: istoricul relatiei cu Asociatia ; orice sugestii sau alte asemenea opinii pe care ni le transmiteti, fie in mod direct, fie prin intermediul unor alte mijloace de comunicare (care pot include si retele de socializare sau  alte cai publice de comunicare).
 5. Date medicale , cu privire la starea de sanatate a sportivului, precum adeverinta medicala care sa ateste ca sportivul este apt din punct de vedere fizic si psihic sa desfasoare activitati sportive, EKG, alte documente medicale pe care clubul le va considera relevante pentru evaluarea starii sportivului, astfel incat acesta sa participe la activitatile sportive si competitionale organizate.

Tinem sa precizam ca, in principiu, nu exista o obligatie pentru dumneavoastra de a ne furniza Datele dumneavoastra cu Caracter Personal indicate in aceasta Procedura . Cu toate acestea, in masura in care nu ne oferiti Datele dumneavoastra cu Caracter Personal descrise prin prezenta Procedura, nu vom putea sa realizam inmatricularea sportivului in cadrul Clubului Sportiv si participarea la activitatile si competitiile sportive desfasurate.

6. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In principiu, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi prelucrate de catre C.S. Baller.

Avand insa in vedere necesitatea C.S. Baller   de a apela la anumiti  parteneri externi care ofera suport in desfasurarea activitatiilor sportive sau competitionale ale Asociatiei, precum si in cadrul altor proceduri conexe, dorim sa va informam ca Datele dvs. cu Caracter Personal pot fi transmise si catre alte persoane fizice sau juridice, pentru a fi prelucrate in scopurile  detaliate in aceasta Procedura.

C.S. Baller   poate, de asemenea, sa prezinte Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor alte terte parti, cum ar fi: furnizori de servicii de suport IT sau servicii tehnice si organizationale in legatura cu activitatile conexe, furnizori de servicii de marketing, servicii de plata, servicii de arhivare, consultanti legali, auditori, consultanti in domeniul financiar-contabil sau catre alti consultanti cu care  Asociatia va incheia acorduri de confidentialitate, in mod corespunzator (in masura in care nu vor fi aplicabile anumite cerinte/garantii legale si/sau statutare de confidentialitate in privinta acestora).

De asemenea, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor putea fi transmise si catre alte persoane fizice sau juridice din Romania sau din afara tarii in contextul necesar pentru constatarea, exercitarea si/sau apararea unui drept al Asociatiei in instanta.

Tinem sa va asiguram ca Asociatia va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si/sau a partenerilor acesteia si va solicita ca acesti furnizori/ parteneri sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal la care au acces si pentru a le procesa in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

In situatia in care operatiunile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal vor fi efectuate de catre C.S. Baller  prin intermediul unor persoane imputernicite de aceasta,Asociatia se va asigura de respectarea cerintelor specifice impuse de dispozitiile art. 28 din GDPR, asigurandu-se, printre altele, ca (i) operatiunile respective de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal sunt efectuate in baza unui contract care sa adreseze chestiunile specifice relatiei operator-imputernicit, conform GDPR iar (ii) persoana imputernicita va afectua prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in baza instructiunilor Asociatiei.

7. PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Intentionam sa pastram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal, respectiv ale sportivului si reprezentantilor sai legali, exacte si actualizate pe intreaga durata a desfasurarii activitatilor sportive solicitate. De asemenea, ne  straduim sa pastram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal nu mai mult decat este necesar pentru a indeplini scopurile enumerate in prezenta Procedura sau decat durata prevazuta de legislatia in vigoare.

In acest sens, va informam ca vom stoca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru intreaga perioada a relatiei stabilita cu dumneavoastra dar si ulterior, pentru o anumita perioada de timp, in considerarea prevederilor legale aplicabile. Astfel, Datele cu Caracter Personal , respectiv vor fi pastrate pentru o perioada cuprinsa intre 2 luni si 100 de ani (perioada de retentie extinsa fiind aplicabila, in principiu, documentelor cu caracter medical care trebuie pastrate pentru astfel de perioade), conform legislatiei in domeniu, in conditii de maxima securitate. Formularul de inscriere , precum si legitimatia sportivului in cazul in care nu se realizeaza grila de transfer nu vor fi returnate , ci vor fi arhivate in conditii de securitate de C.S. Baller.

In masura in care anumite Date cu Caracter Personal sunt incluse in sau au legatura si cu anumite documente contabile ale Societatii, pentru care trebuie respectata o perioada de pastrare specifica (spre exemplu 5 sau 10 ani), respectivele Date cu Caracter Personal vor fi pastrate pentru respectivele perioade aplicabile.

Apelurile efectuate catre C.S. Baller, sau conversatiile scrise aferente  pot fi inregistrate si mentinute pe o perioada de 45 de zile de la data efectuarii inregistrarii, cu exceptia cazurilor cand o durata mai extinsa este permisa sau impusa conform legislatiei aplicabile.

8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN CEEA CE PRIVESTE DATELE CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu dispozitiile aplicabile in ceea ce priveste datele cu caracter personal, va informam ca aveti urmatoarele drepturi principale:

 1. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal prelucrate, insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Asociatieii o confirmare ca se prelucreaza sau nu , date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor etc).
 2. Dreptul de a solicita rectificarea Datelor cu Caracter Personal, insemnand dreptul dumneavoastra de a ne solicita rectificarea Datelor cu Caracter Personal inexacte, care nu mai sunt actuale sau completarea datelor incomplete.
 3. Dreptul la stergerea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal ce poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, precum și in conformitate cu prezenta Procedura, incluzand: situatia in care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii; situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare; situatia in care Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate
 4. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor (restrictionarea va dura atat timp cat este necesar Asociatiei  sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal); (ii) prelucrarea este ilegala si dumneavoastra va opuneti stergerii datelor solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) Asociatia nu mai are nevoie de Datele cu Caracter Personal in scopurile mai sus mentionate dar dumneavoastra solicitati Datele cu Caracter Personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care Asociatia verifica daca drepturile legitime ale Asociatia prevaleaza asupra drepturilor
 5. Dreptul de a va opune prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Asociatiei sau ale unei terte parti, inclusiv in cazul activitatilor de profilare bazate pe acest temei ori (ii) in masura in care este aplicabil, este realizata in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de
 6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, ceea ce inseamna ca, in calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veti face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la dumneavoastra sau care sa va afecteze intr-un mod similar intr-o masura semnificativa.
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul dumneavoastra de a solicita mutarea, copierea sau transferul Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal existente in baza de date a Asociatiei catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si este efectuata prin mijloace
 8. Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa instantelor de judecata

Va puteti exercita drepturile mentionate mai sus, printr-o cerere intocmita in scris, semnata si inregistrata la C.S. Baller, utilizand urmatoarele date de contact (in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor):

 • ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV BALLER
 • Adresa: Bucuresti, Str. Voronet nr. 14 bl. D8, sc. 1, ap. 14, sector 3
 • Telefon: +40769623780
 • Adresa de e-mail: office@csballer.ro

In solicitarea dumneavoastra, aveti posibilitatea de a mentiona daca doriti ca informatiile sa va fie comunicate la o anumita adresa (care poate fi si o adresa de posta electronica) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face personal.

Comunicarea informatiilor solicitate se va face in termen de 1 (o) luna de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastra optiuni de comunicare. In cazul in care nu este posibila respectarea termenului mai sus mentionat, veti fi informat(a) asupra motivului de amanare a raspunsului, comunicandu-va totodata procedura care se are in vedere pentru solutionarea cererii dumneavoastra, precum si termenul estimat.

9. INEXISTENTA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMAT

Avand in vedere specificul relatiei stabilita intre C.S. Baller si sportiv / reprezentantii sai legali, va informam ca nu veti face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

10. MODIFICARI ALE PROCEDURII

Pentru a înțelege mai bine politica noastră de protecție a datelor, vă invităm să citiți acest material. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) fără a vă cere acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală ori specială a modificărilor aduse. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată a Politicii de protecție a datelor cu caracter personal, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune.

× Vrei sa te inscrii?